Hệ Thống CAD/CAM Đồng bộ và ưu việt nhất trên thị trường

Với 35 năm kinh nghiệm và thiết kế chế tạo máy, Đã tạo nền tảng cho hệ thống máy cad/cam dòng ceramill bao gồm máy ceramill motion 2 được chết tạo với thiết kế tích hợp và dòng máy ceramill mikro thiết kế nhỏ ngọn

có thế cắt khô hâu hết các vất liệu trong nha khoa. Thành quả này là do sự kết hợp nhiều năm về khả năng sử lý có kiểm soát rất nhiều các hệ thống máy cắt CNC, Cùng với chiến nược đồng bộ một cách hợp lý của các chuyên gia nha khoa cho phép các ý tưởng sang tạo có giá trị được duy trì đồng bộ trang labo.

CAD/CAM

Điều này có thể được thể hiện bằng khái niệm máy móc theo từng bộ phận độc lập, thêm vào đó là sự tối đa hóa vật liệu và chỉ định đa dạng, đảm bảo khung sườn có độ chính xác cao nhất cực kỳ ổn định với các thành phần chính xác và quy trình sản xuất khép kín quy mô cao, bao gồm cả việc phát triển và sản xuất hệ thống kiểm tra đồng bộ khi lắp ráp các phần cốt lõi của máy, Điều này giải thích cho sự thành công khắp thế giới được Amamn Girrbach minh chứng với các hệ thống CNC nhỏ gọn trên bàn.